Hiusalan opinnot Ylä-Savon ammattiopistossa Iisalmessa

Hiusalan yrittäjyys ja yritystoiminta, 20 osp

Hiusalan yrittäjyys ja yritystoiminta, 20 osp

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja parturi-kampaajan työtehtävissä toimiminen (sisältää osanäytöt 1 ja 2.)

Osanäyttö 1.

Näytössä opiskelija osoittaa ammattiosaamisen tekemällä kirjallisen liiketoimintasuunnitelman hiusalan yrityksestä.

Kirjallisen hiusalan yrityksen liiketoimintasuunnitelman tulee sisältää ainakin alla luetellut asiat:

Liiketoimintasuunnitelmassa opiskelija selvittää mitkä ovat yrityksen perustamisedellytykset (sidosryhmät; viranomaiset, rahoittajat, kilpailijat, asiakkaat, työntekijät, maahantuojat), laatii yritykselle liikeidean, laatii swot-analyysin omasta toiminnastaan / itsestään, suunnittelee markkinointia luovasti ja tavoitteellisesti huomioiden eri kohderyhmät esim. toteuttaen somistuksia, mainoksia ja laatimalla hiusalan yritykseen markkinoinnin vuosikellon huomioiden sisäisen ja ulkoisen markkinoinnin perusteet. Lisäksi opiskelija laskee hiusalan viidelle eri palvelukokonaisuudelle kustannukset sekä viiden eri tuotteen katteet ja arvonlisäverot sekä laatii palvelukokonaisuudelle hinnaston arvioiden niiden realistisuutta. Opiskelija laskee myös hiusalan yrityksen tuloja ja menoja ja arvioi niiden realistisuutta sekä suunnittelee uusia palvelu- ja tuotteistamismahdollisuuksia huomioiden kilpailutekijät. Opiskelija selvittää työtään koskevia työyhteisön sääntöjä ja työehtosopimuksen mukaisia työntekijän että työnantajan oikeuksia ja velvollisuuksia ja noudattaa niitä omalta osaltaan. Lisäksi opiskelija selvittää kuluttajan oikeudet ja kuluttajakaupan toimintaperiaatteet sekä löytää realistisia kehittämis-kohteita kuluttajaosaamisessaan

Näyttöympäristö: Kirjallinen tehtävä


Osanäyttö 2. 

(voidaan tehdä vasta osanäyttö 1 hyväksytysti suorittamisen jälkeen)

Näytössä opiskelija osoittaa ammattiosaamisen toimimalla työntekijänä hiusalan yrityksessä.

Työntekijänä toiminen hiusalan yrityksessä työssäoppimisen aikana

Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Näyttöympäristö Hiusalan yritys tai oppilaitoksen parturikampaamo Hiustaiturit


Ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit löytyvät tutkinnon e-Perusteista alla olevasta linkistä.
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti