Hiusalan opinnot Ylä-Savon ammattiopistossa Iisalmessa

keskiviikko 1. maaliskuuta 2017

Jatko-opinnot hiusalalla

Hiusalan perustutkinnon suorittanut parturi-kampaaja osaa:


” Hiusalan perustutkinnon suorittanut parturi-kampaaja arvostaa omaa työtään ja ammattialaansa ja hänellä on realistinen käsitys osaamisestaan. Hänellä on edellytykset hakeutua jatko-opintoihin sekä suorittaa alan muita tutkintoja sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja työkokemusta saatuaan. Hiusalan ammattilainen kehittää ammattitaitoaan elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Hän arvioi ja jäsentää tietoa, suunnittelee työtään ja asettaa itselleen oppimisen tavoitteita sekä hyödyntää ammatillista täydennyskoulutusta.”
(Suoran lainauksen lähde: Opetushallitus 2014. Ammatillisen perustutkinnon perusteet, Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja, OPH:n määräys 43/011/2014, joka sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut)


Elinikäinen oppiminen on oman toiminnan ja työ suunnittelua sekä kehittämistä ja näin ollen myös eräs tärkeä tavoite jokaiselle ihmiselle, mutta millaista osaamista parturi-kampaaja voisi jatkokoulutuksella itselleen hankkia ja millaisia uusia työtehtäviä se voisi hänelle mahdollisesti tuoda?


Jatkokouluttautua voi esimerkiksi suorittamalla hiusalan työelämätutkintoja, joita ovat ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. Näiden tutkintojen kautta todetaan perustutkintoa korkeatasoisempi ammattitaito. Mahdollisuus on myös jatkaa opintiellä ja hakeutua ammattikorkeakouluun.

Kuvassa hiusalan tutkintoväylät ja ammattitutkintojen sijoittuminen koulutuspolkuunHiusalan ammattitutkinto

Tutkinnossa osoitetaan, että tutkinnon suorittanut osaa toteuttaa hiuspalvelukokonaisuuden ja toimia hiusalan palveluympäristöissä.

Hiusalan ammattitutkinnon suorittut parturi-kampaaja osaa:

”Hiusalan ammattitutkinnon suorittanut tekee hiusalan työtä ammattimaisesti ja
asiakaslähtöisesti. Hänellä on hyvät valmiudet toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana, yrittäjänä ja yrityksen työntekijänä. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä hius- ja kauneusalan yritysten lisäksi lähialojen kuten palvelu-, sosiaali-,
terveys- ja liikunta-alojen yrityksissä tai organisaatioissa hiusalan tehtävissä.
Hiusalan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia myös vastuu-, ohjaus-, perehdytys-,
koulutus-, myynti- ja konsultointitehtävissä.”
(Suoran lainauksen lähde:  Opetushallitus, Näyttötutkinnon perusteet Hiusalan erikoisammattitutkinto 2012, Määräys 42/011/2012)

Hiusalan ammattitutkinnossa vaadittavista taidoista saat lisätietoa klikkaamalla alla olevaa linkkiä


Koulutusta tarjoaa mm. Eduxes Oy, lisätietoa saat alla olevasta linkistä
Hiusalan erikoisammattitutkinto

Tutkinnossa osoitetaan, että tutkinnon suorittanut on ammatillisesti kypsä ja hänellä on korkeatasoinen ja erittäin monipuolinen ammattitaito.

  
Hiusalan erikoisammattitutkinnon suorittanut parturi-kampaaja osaa:

”Hiusalan erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien
edellyttämä osaaminen. Tutkinnon suorittaneella on hyvät valmiudet toimia
itsenäisenä ammatinharjoittajana, yrittäjänä, yrityksen vastuutehtävissä, esimiehenä
tai hiusalan asiantuntijatehtävissä. Tutkinnon suorittanut voi toimia
kosmetiikkateollisuuden, maahantuonnin, muodin tai kulttuurin parissa tai
työskennellä lähialojen, kuten palvelu-, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alojen yrityksissä
tai organisaatioissa hiusalan tehtävissä.”
(Suoran lainauksen lähde: Opetushallitus, Näyttötutkinnon perusteet Hiusalan erikoisammattitutkinto 2012,
Määräys 42/011/2012)

Hiusalan erikoisammattitutkinnossa vaadittavista taidoista saat lisätietoa klikkaamalla alla olevaa linkkiä


Koulutusta tarjoaa mm. Eduxes Oy, lisätietoa saat alla olevasta linkistä
Ammattikorkeakoulu jatkokoulutusmahdollisuutena


Ammattikorkeakoulutus kauneudenhoitoalalla antaa valmiuksia toimia esimiestehtävissä. Estenomitutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Sen suorittaminen kestää keskimäärin 3,5 vuotta. Estenomiopintojen jälkeen on mahdollista suorittaa ammatinopettajan pedagogiset opinnot ja valmistua hiusalan ammatinopettajaksi.

Alla olevaa linkkiä klikkaamalla pääset katsomaan, mitä estenomin koulutuksesta kerrotaan.Suomen koulutusjärjestelmän muodostuminen on kuvattu tarkemmin OPH:n sivuilla. Linkkiä klikkaamalla pääset perille.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti